EP40 : 2 หุ้น IPO (PLUS และ FTI) ที่เปิดจองวันที่ 11-13 พ.ค. 2565

EP40 : 2 หุ้น IPO (PLUS และ FTI) ที่เปิดจองวันที่ 11-13 พ.ค. 2565

2 หุ้น IPO ล่าสุด คือ PLUS และ FTI ที่กำลังเปิดจองใช่ช่วงวันที่ 11-13 พ.ค.65 นี้ และคาดว่าจะเปิดเทรดวันแรกภายในเดือนนี้
.
โดย EP นี้จะพาไปทำความรู้จักหุ้นใหม่ทั้งสองตัว ตั้งแต่ลักษณะการทำธุรกิจ รายละเอียดการระทุน โครงสร้างรายได้ โครงสร้างงบดุล ผลการดำเนินงาน (รายได้-กำไรสุทธิ) ย้อนหลัง 3 ปี รวมทั้ง อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
.
ลองไปฟังกันครับ
.
.

ตลาดหุ้น #หุ้นIPO #การลงทุน #iYomBizInspiration #ตลาดSET

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *