EP64 : 9 หุ้น หลุมหลบภัย (Defensive Stocks) จ่ายปันผลต่อเนื่อง 10 ปีติดขึ้นไป อัตราปันผลสูงสุดเกือบ 7%

EP64 : 9 หุ้น หลุมหลบภัย (Defensive Stocks) จ่ายปันผลต่อเนื่อง 10 ปีติดขึ้นไป อัตราปันผลสูงสุดเกือบ 7%

จากความผันผวนของตลาดหุ้นไทยมาตั้งแต่ต้นปี จนถึงปัจจุบัน และมีทีท่าว่าอาจจะมีความผันผวนมากขึ้นอีกในปีหน้า เพราะมีการคาดกาณ์กันว่า ในกลางปีหน้าเราอาจจะต้องเจอกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่แท้จริง จึงทำให้การลงทุนในตลาดหุ้น ไม่น่าจะเป็นเรื่องง่ายที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ . EP นี้จึงได้คัดหุ้นพิเศษมา 9 หุ้น ที่เปรียบเหมือนหลบหลุมภัย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นหุ้น Defensive Stocks ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหุ้นที่ทนทานทุกสภาวการณ์ เพราะแม้ผลการดำเนินงานอาจจะไม่ได้โตแบบหวือหวา แต่ก็สามารถจ่ายปันผลมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 ปีขึ้นไป .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *