EP80 : 13 อันดับแรก หุ้นพื้นฐานดี กลุ่ม SETHD
ปันผลสูง (สูงสุดกว่า 7%) และจ่ายปันผลต่อเนื่อง 6 ปีติด

EP80 : 13 อันดับแรก หุ้นพื้นฐานดี กลุ่ม SETHDปันผลสูง (สูงสุดกว่า 7%) และจ่ายปันผลต่อเนื่อง 6 ปีติด

ถ้าจะพูดถึงหุ้นในกลุ่มที่นักลงทุนหน้าใหม่ โดยเฉพาะนักลงทุนที่เน้นเงินปันผล สนใจอยากที่จะเริ่มต้นลงทุน คงหนีไม่พ้นหุ้นในกลุ่ม SET HD หรือย่อมาจาก SET High dividend เพราะเป็นกลุ่มหุ้นใหญ่ พื้นฐานดี จ่ายปันผลสูง แถมยังจ่ายปันผลได้อย่างต่อเนื่อง

.

EP นี้จึงได้คัดหุ้น 13 อันดับแรก ในกลุ่ม SETHD ที่มีอัตราปันผลรอบปีปัจจุบันสูงสุด

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *