กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 30 หุ้น กลุ่ม SETHD (เรียงตามอัตราปันผลรอบปีสูงสุด) และผลตอบแทนราคาปี 2565

กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 30 หุ้น กลุ่ม SETHD (เรียงตามอัตราปันผลรอบปีสูงสุด) และผลตอบแทนราคาปี 2565

🎯 [ผมได้มีการคัดหุ้นที่มีอัตราปันผลรอบปีสูงสุด 13 ลำดับแรกขึ้นไปในกลุ่ม SETHD มาวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 9 เดือนของปี 2565 อย่างเจาะลึก พร้อมทั้งตามไปส่องดูประวัติการจ่ายปันผลย้อนหลัง 6 ปี และอัตราปันผลจ่ายในแต่ละปีว่าเป็นอย่างไร

เพื่อนๆ สามารถตามไปฟังได้ที่ > https://youtu.be/XeMhXzzS1FY] 🎯

.

ในส่วนโพสนี้ ได้ทำการสรุปกำไรสุทธิ 9 เดือนแรกปี 2565 ของ 30 หุ้นในกลุ่ม SETHD มาให้ดูกัน โดยในภาพรวม กำไรสุทธิของทั้ง 30 หุ้นอยู่ที่ 3.18 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% หรือเพิ่มราว 0.26 แสนล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 2.92 แสนล้านบาท

.

ลองตามไปส่องดูกันครับว่า กำไรสุทธิครึ่งแรกของปีในแต่ละหุ้น เพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไหร่ และผลตอบแทนราคา ณ วันที่ 21/12/2565 เมือเทียบกับต้นปี 2565 เป็นอย่างไร และทีสำคัญ ปัจจุบันนี้ทั้ง 30 หุ้นในกลุ่มมีอัตราปันผลรอบปีอยู่ที่เท่าไหร่

.

(ข้อมูลหุ้นเรียงตามอัตราปันผลจ่ายรอบปีสูงสุดไปต่ำสุด)

.

📣📣📣 ชี้แจงเพิ่มเติม :

1. ข้อมูลในคลิปเป็นราคาและอัตราปันผล ณ วันที่ 14/12/2565 แต่ในรูปเป็นการ update ข้อมูล ณ วันที่ 21/12/65 ครับ

2. ลำดับหุ้นที่จัดเรียงตามรูปล่าสุด จะมี TASCO และ BCH , CHG และ TU, SPALI และ ORI ที่สลับลำดับกันกับในคลิป

3. ตอนนี้ทางตลาดหลักทรัพย์ได้ประกาศหุ้นที่จะเข้าคำนวนดัชนี SETHD ประจำครึ่งแรกของปี 2566 แล้ว ซึ่งหุ้นเข้าใหม่ คือ

3.1 BTS : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

กำไรสุทธิ 6 เดือน ปี 65 (ปิดงบประจำปี ทุกเดือน มี.ค.) เท่ากับ 1,010 ล้านบาท ลดลง 48% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่อยู่ที่ 1,959 ล้านบาท ในขณะที่ ราคาหุ้นของ BTS ณ วันที่ 21/12/2565 ปิดที่ 8.30 บาท ปรับตัวลดลง 11.2% เม่อเทียบกับต้นปี

3.2 ส่วนหุ้นที่ถูกคัดออกคือ TASCO

.

.

1. TISCO : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 79,864 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 5.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 6.77 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 21/12/2565 อยู่ที่ 99.75 บาท เพิ่มขึ้น 3.9% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 11.07 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.95 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 7.22%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/31Rc4db

.

2. TCAP : บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 48,977 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 4.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 3.94 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 21/12/2565 อยู่ที่ 42.75 บาท เพิ่มขึ้น 13.2% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 7.59 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.67 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 7.02%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3jnOcbb

.

3. PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 885,453 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 73.30 ล้านบาท ลดลง -9.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 2.57 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 21/12/2565 อยู่ที่ 31 บาท ลดลง -18.4% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 8.78 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.82 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 6.40%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3cTSe6m

.

4. TASCO : บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 26,516 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 1.31 ล้านบาท ลดลง -21.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.83 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 21/12/2565 อยู่ที่ 16.8 บาท ลดลง -7.2% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 14.23 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.63 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 6.07%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2YU86PD

.

5. BCH : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 48,877 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 2.77 ล้านบาท ลดลง -36.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 1.11 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 21/12/2565 อยู่ที่ 19.6 บาท ลดลง -2.5% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 9.31 เท่า และ P/B อยู่ที่ 4.01 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 6.06%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ccnUVW

.

6. CHG : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 38,500 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 2.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.2266 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 21/12/2565 อยู่ที่ 3.5 บาท ลดลง -4.4% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 8.94 เท่า และ P/B อยู่ที่ 5.3 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 5.65%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36a4zRq

.

7. TU : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 79,689 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 5.90 ล้านบาท ลดลง -3.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 1.22 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 21/12/2565 อยู่ที่ 16.7 บาท ลดลง -14.4% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 9.93 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.28 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 5.65%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3rVXyfT

.

8. SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) [มูลค่าตลาด 397,200 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 21.23 ล้านบาท ลดลง -45.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 17.69 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 21/12/2565 อยู่ที่ 331 บาท ลดลง -14.2% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 13.45 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 5.57%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/395TEtr

.

9. LH : บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 116,510 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 6.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.53 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 21/12/2565 อยู่ที่ 9.75 บาท เพิ่มขึ้น 10.8% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 13.98 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.35 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 5.10%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3f0MgDp

.

10. SPALI : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 48,240 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 6.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 3.08 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 21/12/2565 อยู่ที่ 24.7 บาท เพิ่มขึ้น 8.8% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 5.44 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.08 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 5.01%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/38DPPvC

.

11. ORI : บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 26,750 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 2.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 1.1172 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 21/12/2565 อยู่ที่ 10.9 บาท ลดลง -3.5% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 7.54 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.64 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 5.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3mnd3eB

.

12. AP : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 34,919 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 4.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 1.501 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 21/12/2565 อยู่ที่ 11.1 บาท เพิ่มขึ้น 16.2% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 6.1 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.98 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 4.46%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3bAka08

.

13. QH : บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 24,643 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 1.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.16 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 21/12/2565 อยู่ที่ 2.3 บาท เพิ่มขึ้น 1.8% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 11.03 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.91 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 4.31%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3oJioNN

.

14. THANI : บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 23,218 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 1.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.25 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 21/12/2565 อยู่ที่ 4.1 บาท ลดลง -6.4% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 12.53 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.93 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 4.13%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3twoBPy

.

15. ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 559,151 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 18.65 ล้านบาท ลดลง -7.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 6.27 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 21/12/2565 อยู่ที่ 188 บาท ลดลง -18.3% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 21.91 เท่า และ P/B อยู่ที่ 7.16 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 4.13%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ObzFlf

.

.

16. KKP : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 62,236 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 6.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 7.29 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 21/12/2565 อยู่ที่ 73.5 บาท เพิ่มขึ้น 23.0% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 7.6 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.16 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 4.10%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Q3121K

.

17. OSP : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 81,852 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 1.60 ล้านบาท ลดลง -33.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.53 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 21/12/2565 อยู่ที่ 27.25 บาท ลดลง -20.4% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 33.43 เท่า และ P/B อยู่ที่ 4.55 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 4.04%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36uLSrE

.

18. HANA : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 41,451 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 1.03 ล้านบาท ลดลง -35.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 1.28 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 21/12/2565 อยู่ที่ 51.5 บาท ลดลง -41.8% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 42.72 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.74 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 3.94%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nXZ2De

.

19. RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 92,437 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 6.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 3.29 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 21/12/2565 อยู่ที่ 42.5 บาท ลดลง -5.6% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 11.35 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.86 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 3.92%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3o0nHHw

.

20. EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 88,973 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 2.95 ล้านบาท ลดลง -7.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 5.6 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 21/12/2565 อยู่ที่ 169 บาท ลดลง -3.7% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 22.93 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.68 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 3.85%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p3crvf

.

21. SAWAD : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 64,195 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 3.26 ล้านบาท ลดลง -8.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 2.38 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 21/12/2565 อยู่ที่ 46.75 บาท ลดลง -24.3% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 14.57 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.62 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 3.77%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qREVrT

.

22. INTUCH : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 242,105 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 7.65 ล้านบาท ลดลง -6.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 2.39 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 21/12/2565 อยู่ที่ 75.5 บาท ลดลง -5.9% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 23.59 เท่า และ P/B อยู่ที่ 6.43 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 3.77%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2JLmF4b

.

23. GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 45,745 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 2.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.32 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 21/12/2565 อยู่ที่ 5.15 บาท ลดลง -8.0% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 13.74 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.12 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 3.50%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ix9cdg

.

24. BCPG : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 29,077 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 2.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.81 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 21/12/2565 อยู่ที่ 10 บาท ลดลง -16.7% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 11.31 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.98 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 3.18%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KzFF66

.

25. PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 661,003 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 55.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 95.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 14.01 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 21/12/2565 อยู่ที่ 166.5 บาท เพิ่มขึ้น 41.1% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 10.02 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.34 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 3.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39XD1Rg

.

26. TTB : ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 131,615 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 10.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.1071 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 21/12/2565 อยู่ที่ 1.36 บาท ลดลง -7.5% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 10.01 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.61 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 2.79%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3w89dJv

.

27. CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 208,392 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 12.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 92.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 1.48 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 21/12/2565 อยู่ที่ 24.2 บาท ลดลง -5.1% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 10.78 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.79 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 2.69%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3rW1xZT

.

28. WHA : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 57,396 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 1.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 116.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.0806 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 21/12/2565 อยู่ที่ 3.84 บาท เพิ่มขึ้น 9.1% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 17.72 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.9 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 2.60%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3drZTtY

.

29. BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 275,828 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 21.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 11.39 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 21/12/2565 อยู่ที่ 144.5 บาท เพิ่มขึ้น 18.9% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 9.83 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.54 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 2.43%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cPEmv8

.

30. KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 248,774 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 25.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 1.83 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 21/12/2565 อยู่ที่ 17.8 บาท เพิ่มขึ้น 34.8% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 8.16 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.69 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 2.36%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Rbk32Q

.

❗ หมายเหตุ :

1. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference

– https://www.set.or.th/

#ตลาดหุ้นไทย #หุ้นปันผล #หุ้นSETHD #วิเคราะห์หุ้น #การลงทุน #iYomBizInspiration

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจ ง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website http://iyom-bizinspiration.com

facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *