เช็คกำไรสุทธิ 23 หุ้น กลุ่มโรงไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 /65 และ 9 เดือน ปี 2565 และราคาหุ้นเมื่อเทียบต้นปี

เช็คกำไรสุทธิ 23 หุ้น กลุ่มโรงไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 /65 และ 9 เดือน ปี 2565 และราคาหุ้นเมื่อเทียบต้นปี

แม้ภาพรวมหุ้นโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ในปี 2565 นี้ ราคาจะปรับตัวลดลงกันเกือบหมด เมื่อเทียบกับต้นปี มีเพียง GULF และ ETC ที่ราคายังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น

.

แต่เมื่อมองถึงผลการดำเนินงาน ในรอบ 9 เดือน 2565 มีหุ้นโรงไฟฟ้าถึง 10 ตัว ที่ยังมีกำไรสุทธิเติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

.

ซึ่งเมื่อมาดูในภาพรวมของผลกำไรสุทธิของทั้ง 23 หุ้นโรงไฟฟ้าในไตรมาสที่ 3/ปี 65 เท่ากับ13,599 ล้านบาท ลดลง 8% หรือลดลง 1,139 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 14,739 ล้านบาท

.

ในขณะที่ผลกำไรสุทธิรวม 9 เดือน ปี 65 เท่ากับ 43,007 ล้านบาท ลดลง 5% หรือลดลง 2,460 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 45,466 ล้านบาท

.

โดยหุ้นโรงไฟฟ้าที่ทำกำไรสุทธิเติบโตมากสุดในรอบ 9 เดือน คือ BPP อยู่ที่ 5,919 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 115% จาก 2,756 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหุ้นที่กำไรสุทธิลดลงมากสุด คือ BGRIM เพราะปิดขาดทุน 699 ล้านบาท ลดลง 134% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ ปิดกำไรอยู่ 2,080 ล้านบาท

.

ลองไปดูกันครับว่า ทั้ง 23 หุ้นโรงไฟฟ้าผลการดำเนินงานและราคาหุ้นจะเปลี่ยนแปล

อย่างไรบ้าง

(เรียงตามหุ้นที่มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมากสุด ในรอบ 9 เดือนปี 2565)

.

.

1. BPP : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 5,918.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 114.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 2,756.27 ล้านบาท

– ราคา วันที่ 25/11/2565 อยู่ที่ 15.50 บาท ลดลง -9.88% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 7.51 เท่า, P/B อยู่ที่ 0.92 เท่า และ อัตราปันผลที่ 4.22%

.

2. SSP : บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 1,170.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 709.96 ล้านบาท

– ราคา วันที่ 25/11/2565 อยู่ที่ 9.80 บาท ลดลง -22.83% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 9.28 เท่า, P/B อยู่ที่ 1.56 เท่า และ อัตราปันผลที่ 0.10%

.

3. GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 2,821.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 1,721.49 ล้านบาท

– ราคา วันที่ 25/11/2565 อยู่ที่ 5.30 บาท ลดลง -5.36% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 14.14 เท่า, P/B อยู่ที่ 3.21 เท่า และ อัตราปันผลที่ 3.40%

.

4. BCPG : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 2,334.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 1,773.13 ล้านบาท

– ราคา วันที่ 25/11/2565 อยู่ที่ 10.10 บาท ลดลง -15.83% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 11.42 เท่า, P/B อยู่ที่ 0.99 เท่า และ อัตราปันผลที่ 3.25%

.

5. GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 6,011.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 4,626.87 ล้านบาท

– ราคา วันที่ 25/11/2565 อยู่ที่ 52.00 บาท เพิ่มขึ้น 13.66% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 67.38 เท่า, P/B อยู่ที่ 5.71 เท่า และ อัตราปันผลที่ 0.84%

.

6. EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 5,432.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 4,218.76 ล้านบาท

– ราคา วันที่ 25/11/2565 อยู่ที่ 95.00 บาท ลดลง -1.04% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 48.46 เท่า, P/B อยู่ที่ 9.68 เท่า และ อัตราปันผลที่ 0.31%

.

7. CKP : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 2,364.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 2,056.47 ล้านบาท

– ราคา วันที่ 25/11/2565 อยู่ที่ 4.84 บาท ลดลง -3.20% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 15.82 เท่า, P/B อยู่ที่ 1.54 เท่า และ อัตราปันผลที่ 1.65%

.

8. RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 6,023.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 5,648.81 ล้านบาท

– ราคา วันที่ 25/11/2565 อยู่ที่ 41.00 บาท ลดลง -8.89% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 10.94 เท่า, P/B อยู่ที่ 0.83 เท่า และ อัตราปันผลที่ 4.04%

.

9. EP : บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 174.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 163.36 ล้านบาท

– ราคา วันที่ 25/11/2565 อยู่ที่ 4.30 บาท ลดลง -24.56% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 3.94 เท่า, P/B อยู่ที่ 1.05 เท่า และ อัตราปันผลที่ 5.79%

.

10. TSE : บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 631.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 593.05 ล้านบาท

– ราคา วันที่ 25/11/2565 อยู่ที่ 2.14 บาท ลดลง -18.32% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 8.54 เท่า, P/B อยู่ที่ 0.71 เท่า และ อัตราปันผลที่ 3.57%

.

.

11. ACE : บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 1,087.95 ล้านบาท ลดลง -4.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 1,138.03 ล้านบาท

– ราคา วันที่ 25/11/2565 อยู่ที่ 2.68 บาท ลดลง -23.43% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 18.7 เท่า, P/B อยู่ที่ 1.91 เท่า และ อัตราปันผลที่ 0.75%

.

12. ETC : บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 153.13 ล้านบาท ลดลง -4.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 160.98 ล้านบาท

– ราคา วันที่ 25/11/2565 อยู่ที่ 3.66 บาท เพิ่มขึ้น 23.65% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 45.67 เท่า, P/B อยู่ที่ 2.84 เท่า และ อัตราปันผลที่ 0.00%

.

13. SCG : บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 154.26 ล้านบาท ลดลง -5.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 162.94 ล้านบาท

– ราคา วันที่ 25/11/2565 อยู่ที่ 4.84 บาท ลดลง -21.30% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 0 เท่า, P/B อยู่ที่ 1.53 เท่า และ อัตราปันผลที่ 1.27%

.

14. TPCH : บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 139.52 ล้านบาท ลดลง -5.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 147.62 ล้านบาท

– ราคา วันที่ 25/11/2565 อยู่ที่ 7.60 บาท ลดลง -37.19% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 23.95 เท่า, P/B อยู่ที่ 1.01 เท่า และ อัตราปันผลที่ 5.25%

.

15. EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 2,946.45 ล้านบาท ลดลง -7.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 3,169.66 ล้านบาท

– ราคา วันที่ 25/11/2565 อยู่ที่ 170.00 บาท ลดลง -3.13% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 23.06 เท่า, P/B อยู่ที่ 0.69 เท่า และ อัตราปันผลที่ 3.78%

.

16. SPCG : บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 1,649.77 ล้านบาท ลดลง -12.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 1,877.98 ล้านบาท

– ราคา วันที่ 25/11/2565 อยู่ที่ 14.10 บาท ลดลง -23.37% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 6.61 เท่า, P/B อยู่ที่ 0.85 เท่า และ อัตราปันผลที่ 5.67%

.

17. TPIPP : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 2,248.81 ล้านบาท ลดลง -29.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 3,192.06 ล้านบาท

– ราคา วันที่ 25/11/2565 อยู่ที่ 3.34 บาท ลดลง -19.71% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 8.64 เท่า, P/B อยู่ที่ 0.91 เท่า และ อัตราปันผลที่ 7.49%

.

18. WHAUP : บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 309.18 ล้านบาท ลดลง -46.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 582.16 ล้านบาท

– ราคา วันที่ 25/11/2565 อยู่ที่ 3.96 บาท ลดลง -2.94% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 32.75 เท่า, P/B อยู่ที่ 1.18 เท่า และ อัตราปันผลที่ 6.44%

.

19. CV : บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 42.60 ล้านบาท ลดลง -58.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 101.37 ล้านบาท

– ราคา วันที่ 25/11/2565 อยู่ที่ 1.70 บาท ลดลง -44.81% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 24.62 เท่า, P/B อยู่ที่ 1.1 เท่า และ อัตราปันผลที่ 1.38%

.

20. SUPER : บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 685.95 ล้านบาท ลดลง -67.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 2,093.77 ล้านบาท

– ราคา วันที่ 25/11/2565 อยู่ที่ 0.65 บาท ลดลง -31.58% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 17.79 เท่า, P/B อยู่ที่ 0.89 เท่า และ อัตราปันผลที่ 0.91%

.

21. MDX : บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 78.77 ล้านบาท ลดลง -76.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 340.82 ล้านบาท

– ราคา วันที่ 25/11/2565 อยู่ที่ 4.46 บาท ลดลง -34.41% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 14.95 เท่า, P/B อยู่ที่ 0.48 เท่า และ อัตราปันผลที่ 0.00%

.

22. GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

– กำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 1,327.86 ล้านบาท ลดลง -78.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 6,150.34 ล้านบาท

– ราคา วันที่ 25/11/2565 อยู่ที่ 68.50 บาท ลดลง -22.82% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 77.38 เท่า, P/B อยู่ที่ 1.8 เท่า และ อัตราปันผลที่ 2.17%

.

23. BGRIM : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

– ขาดทุนสุทธิ 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ -699.20 ล้านบาท ลดลง -133.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่ปิดกำไรอยู่ที่ 2,080.41 ล้านบาท

– ราคา วันที่ 25/11/2565 อยู่ที่ 36.50 บาท ลดลง -9.88% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 0 เท่า, P/B อยู่ที่ 3.02 เท่า และ อัตราปันผลที่ 1.13%

.

.

❗ หมายเหตุ :

1. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้ระมัดระวังในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference

– https://www.set.or.th /

.

#ตลาดหุ้นไทย #หุ้นโรงไฟฟ้า #กำไรสุทธิ #ไตรมาสที่3 #9เดือนปี65 #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com

facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *