จักรวาลหุ้นไทย กลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า มีอะไรบ้าง และผลตอบแทนราคา ประจำปี 2565

จักรวาลหุ้นไทย กลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า มีอะไรบ้าง และผลตอบแทนราคา ประจำปี 2565

ตอนนี้รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) ในบ้านเราเป็นที่พูดถึงกันอย่างต่อเนื่อง เพราะ่ไม่ว่าจะแบรนด์รถอะไรที่อยู่ในตลาดตอนนี้ ต่างแข่งกันออกรถยนต์รุ่นที่ใช้ไฟฟ้ามาสู่ตลาดมากขึ้น รวมทั้งยังมีแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าจ่างงต่างประเทศที่เข้ามาบุกตลาดไทยมากขึ้น ไม่นับรวมที่แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าระดับโลกอย่าง Tesla เข้ามาเปิดสาขาในไทย ยิ่งทำให้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเราต่างคึกคักกันมาตลอด

.

ประกอบกับทางภาครัฐฯ ก็มีนโยบายในการสนุบสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า มาตั้งแต่ต้นปี 2565 ทั้งในเรื่องของการสนับสนุนมาตรการการใช้ยานยนต์ และได้มีการบรรจุการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เพื่อเป็นการสร้าง Ecosystem การผลิตรถยนต์ไฟฟ้า แทนที่ Ecosystem การผลิตรถยนต์ที่ใช้พลังงานสันดาปแทน

.

ทำให้หุ้นในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งธีม ที่เป็นที่สนใจของนักลงทุนตั้งแต่ปี 2564 โพสนี้จึงได้รวบรวมจักรวาลหุ้นที่เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า ในบ้านเราว่ามีอะไรมาให้ดูกัน

.

ซึ่งถ้ามองถึงหุ้นในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า สามารถแบ่งอกเป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ คือ

กลุ่มที่ 1 ผู้ผลิตที่ประกอบเป็นรถยนต์

ที่ประกอบไปด้วยอีก 5 กลุ่มย่อย คือ

1. ผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบแบบ EV100%

2. ผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบแบบ Hybrid/Plug-in

3. ผู้ผลิตอุปกรณ์สายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล

4. ผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน

5. ผู้ผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์

.

.

1. ผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบแบบ EV100% 

.

1. TKT : บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 982 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 2.8 บาท เพิ่มขึ้น 1.02 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 57.3% จาก 1.78 บาท เมื่อต้นปี 65

– PE เท่ากับ 30.24เท่า, P/B เท่ากับ 1.02 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wjWwLT

.

2. TRU : บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,896 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 6.45 บาท เพิ่มขึ้น 1.59 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 32.7% จาก 4.86 บาท เมื่อต้นปี 65

– PE เท่ากับ 11.79เท่า, P/B เท่ากับ 1.09 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.50%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3hHqzrD

.

3. AH : บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 10,557 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 29.75 บาท เพิ่มขึ้น 2.75 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 10.2% จาก 27.00 บาท เมื่อต้นปี 65

– PE เท่ากับ 6.85เท่า, P/B เท่ากับ 1.11 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.16%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2SA54zZ

.

4. PJW : บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,467 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 4.02 บาท เพิ่มขึ้น 0.08 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 2% จาก 3.94 บาท เมื่อต้นปี 65

– PE เท่ากับ 20.31เท่า, P/B เท่ากับ 1.97 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.72%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3oRIiQT

.

5. PCSGH : บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 7,854 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 5.15 บาท เพิ่มขึ้น 0.05 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 1% จาก 5.10 บาท เมื่อต้นปี 65

– PE เท่ากับ 15.25เท่า, P/B เท่ากับ 1.67 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.94%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3rtrek9

.

6. BM : บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,081 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 4.38 บาท ลดลง -0.08 บาท  หรือ ลดลง -1.8% จาก 4.46 บาท เมื่อต้นปี 65

– PE เท่ากับ 35.42เท่า, P/B เท่ากับ 2.52 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.92%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3JWXaHn

.

7. SAT : บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 8,929 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 21 บาท ลดลง -0.8 บาท  หรือ ลดลง -3.7% จาก 21.80 บาท เมื่อต้นปี 65

– PE เท่ากับ 9.84เท่า, P/B เท่ากับ 1.15 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 7.14%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3bWZA9g

.

8. NER : บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 11,733 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 6.35 บาท ลดลง -0.65 บาท  หรือ ลดลง -9.3% จาก 7.00 บาท เมื่อต้นปี 65

– PE เท่ากับ 5.91เท่า, P/B เท่ากับ 1.88 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 6.38%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2YWN42I

.

9. PACO : บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,680 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 2.68 บาท ลดลง -0.28 บาท  หรือ ลดลง -9.5% จาก 2.96 บาท เมื่อต้นปี 65

– PE เท่ากับ 27.85เท่า, P/B เท่ากับ 2.88 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.01%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3deQoOb

.

10. FPI : บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,721 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 3.12 บาท ลดลง -0.36 บาท  หรือ ลดลง -10.3% จาก 3.48 บาท เมื่อต้นปี 65

– PE เท่ากับ 10.17เท่า, P/B เท่ากับ 2.31 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.79%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3y0sg9V

.

11. EPG : บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 27,720 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 9.9 บาท ลดลง -1.3 บาท  หรือ ลดลง -11.6% จาก 11.20 บาท เมื่อต้นปี 65

– PE เท่ากับ 20.52เท่า, P/B เท่ากับ 2.32 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.35%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3q308j5

.

12. PIMO : บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,897 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 2.84 บาท ลดลง -0.72 บาท  หรือ ลดลง -20.2% จาก 3.56 บาท เมื่อต้นปี 65

– PE เท่ากับ 15.92เท่า, P/B เท่ากับ 2.33 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.12%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3gbLSBX

.

.

13. NDR : บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 728 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 2.1 บาท ลดลง -0.66 บาท  หรือ ลดลง -23.9% จาก 2.76 บาท เมื่อต้นปี 65

– PE เท่ากับ 81.68เท่า, P/B เท่ากับ 0.81 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.42%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/33X5jLE

.

14. HFT : บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,280 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 6.5 บาท ลดลง -2.1 บาท  หรือ ลดลง -24.4% จาก 8.60 บาท เมื่อต้นปี 65

– PE เท่ากับ 8.76เท่า, P/B เท่ากับ 1.17 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 6.59%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3jPOcAV

.

15. INGRS : บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 825 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 0.57 บาท ลดลง -0.3 บาท  หรือ ลดลง -34.5% จาก 0.87 บาท เมื่อต้นปี 65

– PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 0.7 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3xrcCVA

.

16. HTECH : บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,200 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 4 บาท ลดลง -2.15 บาท  หรือ ลดลง -35% จาก 6.15 บาท เมื่อต้นปี 65

– PE เท่ากับ 8.93เท่า, P/B เท่ากับ 0.93 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.73%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3eWJqyf

.

2. ผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบแบบ Hybrid/Plug-in 

.

17. STANLY : บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 14,214 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 185.5 บาท เพิ่มขึ้น 10.5 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 6% จาก 175.00 บาท เมื่อต้นปี 65

– PE เท่ากับ 8.49เท่า, P/B เท่ากับ 0.7 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.56%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2SA4WAv

.

18. GYT : บริษัท กู๊ดเยียร์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,362 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 184 บาท เพิ่มขึ้น 4.5 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 2.5% จาก 179.50 บาท เมื่อต้นปี 65

– PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 0.39 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/33kqx5v

.

3. ผู้ผลิตอุปกรณ์สายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล

.

19. STARK : บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 33,516 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 2.5 บาท ลดลง -2.24 บาท  หรือ ลดลง -47.3% จาก 4.74 บาท เมื่อต้นปี 65

– PE เท่ากับ 10.73เท่า, P/B เท่ากับ 2.36 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3kZtX2r

.

.

4. ผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน

.

20. BANPU : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 115,822 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 13.7 บาท เพิ่มขึ้น 3.1 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 29.2% จาก 10.60 บาท เมื่อต้นปี 65

– PE เท่ากับ 2.62เท่า, P/B เท่ากับ 0.83 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.34%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rv6M1n

.

21. EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 361,810 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 97 บาท เพิ่มขึ้น 1 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 1% จาก 96.00 บาท เมื่อต้นปี 65

– PE เท่ากับ 49.47เท่า, P/B เท่ากับ 9.89 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.31%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38WKdgb

.

22. BPP : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 49,983 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 16.4 บาท ลดลง -0.8 บาท  หรือ ลดลง -4.7% จาก 17.20 บาท เมื่อต้นปี 65

– PE เท่ากับ 7.95เท่า, P/B เท่ากับ 0.97 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.96%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38W2iLk

.

23. BCPG : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 29,658 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 10.2 บาท ลดลง -1.8 บาท  หรือ ลดลง -15% จาก 12.00 บาท เมื่อต้นปี 65

– PE เท่ากับ 11.53เท่า, P/B เท่ากับ 1 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.12%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KzFF66

.

24. GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 205,840 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 73 บาท ลดลง -15.75 บาท  หรือ ลดลง -17.7% จาก 88.75 บาท เมื่อต้นปี 65

– PE เท่ากับ 82.47เท่า, P/B เท่ากับ 1.92 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.04%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sD7Lyq

.

5. ผู้ผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์

.

25. DELTA : บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,035,327 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 830 บาท เพิ่มขึ้น 418 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 101.5% จาก 412.00 บาท เมื่อต้นปี 65

– PE เท่ากับ 78.14เท่า, P/B เท่ากับ 20.11 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.24%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2LK3LeU

.

26. HANA : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 41,451 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 51.5 บาท ลดลง -37 บาท  หรือ ลดลง -41.8% จาก 88.50 บาท เมื่อต้นปี 65

– PE เท่ากับ 42.73เท่า, P/B เท่ากับ 1.74 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.83%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nXZ2De

.

27. KCE : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 54,961 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 46.5 บาท ลดลง -41.5 บาท  หรือ ลดลง -47.2% จาก 88.00 บาท เมื่อต้นปี 65

– PE เท่ากับ 21.83เท่า, P/B เท่ากับ 4.27 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.42%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KsWMXb

.

กลุ่มที่ 2 ผู้บริการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ประกอบไปด้วยอีก 3 กลุ่มย่อย คือ

1. ผู้ให้บริการสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า

2. ผู้ประกอบการรถโดยสาร

3. บริการเดินรถขนส่งพนักงานของโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ

.

.

1. ผู้ให้บริการสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า 

.

28. FORTH : บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 30,960 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 32.25 บาท เพิ่มขึ้น 11.05 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 52.1% จาก 21.20 บาท เมื่อต้นปี 65

– PE เท่ากับ 37.5เท่า, P/B เท่ากับ 15.66 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.35%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wgoTLU

.

29. SIRI : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 26,265 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 1.76 บาท เพิ่มขึ้น 0.53 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 43.1% จาก 1.23 บาท เมื่อต้นปี 65

– PE เท่ากับ 9.28เท่า, P/B เท่ากับ 0.65 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.38%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2XApo3z

.

30. BCP : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 43,373 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 31.5 บาท เพิ่มขึ้น 6.25 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 24.8% จาก 25.25 บาท เมื่อต้นปี 65

– PE เท่ากับ 3.09เท่า, P/B เท่ากับ 0.68 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 6.45%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3paBID8

.

31. CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 613,097 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 68.25 บาท เพิ่มขึ้น 9.25 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 15.7% จาก 59.00 บาท เมื่อต้นปี 65

– PE เท่ากับ 36.41เท่า, P/B เท่ากับ 6.22 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.88%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sbcxT0

.

32. EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 361,810 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 97 บาท เพิ่มขึ้น 1 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 1% จาก 96.00 บาท เมื่อต้นปี 65

– PE เท่ากับ 49.47เท่า, P/B เท่ากับ 9.89 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.31%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38WKdgb

.

33. OR : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 285,600 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 23.8 บาท ลดลง -3.2 บาท  หรือ ลดลง -11.9% จาก 27.00 บาท เมื่อต้นปี 65

– PE เท่ากับ 21.21เท่า, P/B เท่ากับ 2.71 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.92%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3bUgXYl

.

34. PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 949,720 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 33.25 บาท ลดลง -4.75 บาท  หรือ ลดลง -12.5% จาก 38.00 บาท เมื่อต้นปี 65

– PE เท่ากับ 9.42เท่า, P/B เท่ากับ 0.88 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 6.11%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3cTSe6m

.

.

2. ผู้ประกอบการรถโดยสาร 

.

35. EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 361,810 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 97 บาท เพิ่มขึ้น 1 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 1% จาก 96.00 บาท เมื่อต้นปี 65

– PE เท่ากับ 49.47เท่า, P/B เท่ากับ 9.89 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.31%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38WKdgb

.

36. NEX : บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 30,642 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 18.3 บาท ลดลง -1.2 บาท  หรือ ลดลง -6.2% จาก 19.50 บาท เมื่อต้นปี 65

– PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 11.16 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38YzgdO

.

37. CWT : บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,613 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 2.56 บาท ลดลง -0.98 บาท  หรือ ลดลง -27.7% จาก 3.54 บาท เมื่อต้นปี 65

– PE เท่ากับ 6.89เท่า, P/B เท่ากับ 0.88 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.06%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ho3vPU

.

38. TWZ : บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,390 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 0.07 บาท ลดลง -0.03 บาท  หรือ ลดลง -30% จาก 0.10 บาท เมื่อต้นปี 65

– PE เท่ากับ 35.47เท่า, P/B เท่ากับ 0.37 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rNQRNH

.

39. AJA : บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,115 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 0.21 บาท ลดลง -0.42 บาท  หรือ ลดลง -66.7% จาก 0.63 บาท เมื่อต้นปี 65

– PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 1.31 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3BBuQWV

.

40. CHO : บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 874 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 0.33 บาท ลดลง -0.69 บาท  หรือ ลดลง -67.6% จาก 1.02 บาท เมื่อต้นปี 65

– PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 0.83 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dZZrCq

.

3. บริการเดินรถขนส่งพนักงานของโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ

.

41. ATP30 : บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 955 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 1.4 บาท ลดลง -0.76 บาท  หรือ ลดลง -35.2% จาก 2.16 บาท เมื่อต้นปี 65

– PE เท่ากับ 24.41เท่า, P/B เท่ากับ 1.89 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.14%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3zNwyDQ

.

❗ หมายเหตุ :

1. โพสนี้เป็นการรวบรวมของแอดและใช้ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งถ้าตกหล่นตัวไหนไปต้องขออภัย และเพื่อนสามารถแจ้งมากันได้นะครับ

2. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้ระมัดระวังในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference

– https://www.set.or.th /

.

#ตลาดหุ้นไทย #หุ้นรถยนต์ไฟฟ้า #หุ้นยานยนต์ไฟฟ้า #หุ้นEV #ผลตอบแทน #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com

facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *