20 อันดับแรก หุ้นมูลค่าตลาดสูงสุด เปลี่ยนแปลงอย่างไร เมื่อเทียบกับ ต้นปี 2565 (ณ วันที่ 10/10/2565)

20 อันดับแรก หุ้นมูลค่าตลาดสูงสุด เปลี่ยนแปลงอย่างไร เมื่อเทียบกับ ต้นปี 2565 (ณ วันที่ 10/10/2565)

โพสนี้มาลองตรวจสุขภาพเหล่าหุ้นใหญ่ในตลาดดูกันบ้าง ว่าผลตอบแทนราคาเมื่อเทียบกับต้นปีเป็นอย่างไรกันบ้าง หลังจากที่ช่วงนี้ตลาดบ้านเรามีความผันผวนในขาลงอย่างต่อเนื่อง

.

โดยมูลค่าตลาดของทั้ง 20 ตัว ณ วันที่ 10/10/2565 อยู่ที่ 9.16 ล้านล้านบาท คิดเป็น 48% ของมูลค่าตลาดรวม ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.2% จากต้นปี สวนทางกับหุ้นในกลุ่ม SET50 ที่เป็นแหล่งรวมของหุ้นกลุ่มใหญ่ ที่มีมูลค่าตลาดโดยรวมปรับลดลง 3.3% เมื่อเทียบกับต้นปี

.

แสดงให้เห็นว่าแม้ตลาดภาพรวมจะปรับตัวลดลง แต่ก็มีหุ้นใหญ่หลายตัวที่ยังสร้างผลตอบแทนได้ดี และมีบางตัวที่สร้างผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่น (แอดรู้ว่า คุณน่าจะรู้ว่าหุ้นอะไร)

.

ลองไปดูหุ้นรายตัวกันดีกว่า ว่าทั้ง 20 หุ้นใหญ่ตอนนี้มีมูลค่าตลาดเท่าไหร่ และราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเทียบกับต้นปีที่ผ่านมา

.

.

1. AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,035,713 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 10/10/2565 ปิดที่ 72.5 บาท เพิ่มขึ้น 11.5 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 18.9% จาก 61.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 10.1 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/395cOQ1

.

2. PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 985,423 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 10/10/2565 ปิดที่ 34.5 บาท ลดลง -3.5 บาท  หรือ ลดลง -9.2% จาก 38.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 8.52เท่า, P/B เท่ากับ 0.92 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.80%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3cTSe6m

.

3. DELTA : บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 825,767 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 10/10/2565 ปิดที่ 662 บาท เพิ่มขึ้น 250 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 60.7% จาก 412.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 79.93เท่า, P/B เท่ากับ 17.81 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.26%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2LK3LeU

.

4. PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 676,883 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 10/10/2565 ปิดที่ 170.5 บาท เพิ่มขึ้น 52.5 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 44.5% จาก 118.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 13.19เท่า, P/B เท่ากับ 1.5 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.94%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39XD1Rg

.

5. GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 574,924 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 10/10/2565 ปิดที่ 49 บาท เพิ่มขึ้น 3.25 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 7.1% จาก 45.75 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 60.15เท่า, P/B เท่ากับ 5.55 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.89%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sFbBXO

.

6. ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 548,742 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 10/10/2565 ปิดที่ 184.5 บาท ลดลง -45.5 บาท  หรือ ลดลง -19.8% จาก 230.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 21.23เท่า, P/B เท่ากับ 6.67 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.12%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ObzFlf

.

7. CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 500,808 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 10/10/2565 ปิดที่ 55.75 บาท ลดลง -3.25 บาท  หรือ ลดลง -5.5% จาก 59.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 34.18เท่า, P/B เท่ากับ 4.77 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.12%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sbcxT0

.

8. BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) [มูลค่าตลาด 460,868 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 10/10/2565 ปิดที่ 29 บาท เพิ่มขึ้น 6 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 26.1% จาก 23.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 40.95เท่า, P/B เท่ากับ 5.3 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.53%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qMug20

.

9. MAKRO : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 375,601 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 10/10/2565 ปิดที่ 35.5 บาท ลดลง -6.5 บาท  หรือ ลดลง -15.5% จาก 42.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 26.28เท่า, P/B เท่ากับ 1.3 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.52%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wqQLfY

.

10. SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) [มูลค่าตลาด 375,600 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 10/10/2565 ปิดที่ 313 บาท ลดลง -73 บาท  หรือ ลดลง -18.9% จาก 386.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 11.07เท่า, P/B เท่ากับ 0.98 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.82%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/395TEtr

.

.

11. SCB : บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 351,863 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 10/10/2565 ปิดที่ 104.5 บาท ลดลง -22.5 บาท  หรือ ลดลง -17.7% จาก 127.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 8.76เท่า, P/B เท่ากับ 0 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2N5RIsN

.

12. KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 336,445 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 10/10/2565 ปิดที่ 142 บาท ลดลง 0 บาท  หรือ ลดลง 0% จาก 142.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 8.3เท่า, P/B เท่ากับ 0.69 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.27%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rL8Cf0

.

13. EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 328,240 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 10/10/2565 ปิดที่ 88 บาท ลดลง -8 บาท  หรือ ลดลง -8.3% จาก 96.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 55.08เท่า, P/B เท่ากับ 9.71 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.34%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38WKdgb

.

14. OR : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 306,000 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 10/10/2565 ปิดที่ 25.5 บาท ลดลง -1.5 บาท  หรือ ลดลง -5.6% จาก 27.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 20.88เท่า, P/B เท่ากับ 2.83 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.79%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3bUgXYl

.

15. CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 291,720 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 10/10/2565 ปิดที่ 65 บาท เพิ่มขึ้น 8.5 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 15% จาก 56.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 40.77เท่า, P/B เท่ากับ 3.83 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.92%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2NCrw9C

.

16. BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 261,511 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 10/10/2565 ปิดที่ 137 บาท เพิ่มขึ้น 15.5 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 12.8% จาก 121.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 9.58เท่า, P/B เท่ากับ 0.53 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.54%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cPEmv8

.

17. CRC : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 235,209 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 10/10/2565 ปิดที่ 39 บาท เพิ่มขึ้น 7 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 21.9% จาก 32.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 83.42เท่า, P/B เท่ากับ 3.94 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.76%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2NCMSUj

.

18. KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 234,798 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 10/10/2565 ปิดที่ 16.8 บาท เพิ่มขึ้น 3.6 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 27.3% จาก 13.20 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 8.66เท่า, P/B เท่ากับ 0.66 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.47%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Rbk32Q

.

19. BAY : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 231,706 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 10/10/2565 ปิดที่ 31.5 บาท ลดลง -4 บาท  หรือ ลดลง -11.3% จาก 35.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 8.28เท่า, P/B เท่ากับ 0.71 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.72%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ra0KTG

.

20. INTUCH : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 224,468 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 10/10/2565 ปิดที่ 70 บาท ลดลง -10.25 บาท  หรือ ลดลง -12.8% จาก 80.25 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 21.1เท่า, P/B เท่ากับ 5.88 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.04%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2JLmF4b

.

❗ หมายเหตุ :

โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้ระมัดระวังในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference

– https://www.set.or.th

.

#ตลาดหุ้นไทย #หุ้นใหญ่ #มูลค่าตลาด #ผลตอบแทน #การลงทุน #iYomBizInspiration

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com

facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *