1 เดือนผ่านไป มาดู !!! 20 อันดับหุ้น ราคาพุ่งมากสุด

1 เดือนผ่านไป มาดู !!! 20 อันดับหุ้น ราคาพุ่งมากสุด

ผ่านไปหนึ่งเดือนแรกของปี 2566 โดยดัชนี SET ณ สิ้นเดือน ม.ค.66 ปิดที่ 1,671.46 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 65 เล็กน้อย 0.2%

.

ถึงแม้ตลาดในภาพรวมเหมือนจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหน แต่ก็มีหุ้นตัวเล็กๆ วิ่งกันกระฉูดเลย เพราะแค่เพียงหนึ่งเดือนผ่านไป หุ้นหลายตัวปรับเพิ่มขึ้น สูงสุดถึงเกือบ 100%

.

โพสนี้จึงจะพาไปดู 20 อันดับหุ้นที่ ราคาพุ่งแรงมากสุด เพียงแค่เดือนเดียว (31 ม.ค.66 เทียบกับ 30 ธ.ค.65)

.

1. TRC : บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,273 ล้านบาท]

– วันที่ 31/01/2566 TRC มีราคาปิดที่ 0.57 เพิ่มขึ้น 0.28 บาท หรือเพิ่มขึ้น 96.6% จากราคา 0.29 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565  / โดยผลตอบแทนราคาปี 65 ที่ผ่านมาปรับตัว ลดลง -32.6%

– มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 18.33 เท่า

.

2. STI : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,914 ล้านบาท]

– วันที่ 31/01/2566 STI มีราคาปิดที่ 8.3 เพิ่มขึ้น 3.34 บาท หรือเพิ่มขึ้น 67.3% จากราคา 4.96 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565  / โดยผลตอบแทนราคาปี 65 ที่ผ่านมาปรับตัว ลดลง -38.4%

– มีค่า PE 35.57 เท่า และ PB 5.86 เท่า

.

3. TMC : บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,945 ล้านบาท]

– วันที่ 31/01/2566 TMC มีราคาปิดที่ 4.2 เพิ่มขึ้น 1.68 บาท หรือเพิ่มขึ้น 66.7% จากราคา 2.52 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565  / โดยผลตอบแทนราคาปี 65 ที่ผ่านมาปรับตัว เพิ่มขึ้น 96.9%

– มีค่า PE 28.12 เท่า และ PB 4.87 เท่า

.

4. SKY : บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 13,110 ล้านบาท]

– วันที่ 31/01/2566 SKY มีราคาปิดที่ 21 เพิ่มขึ้น 8.3 บาท หรือเพิ่มขึ้น 65.4% จากราคา 12.7 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565  / โดยผลตอบแทนราคาปี 65 ที่ผ่านมาปรับตัว เพิ่มขึ้น 8.5%

– มีค่า PE 97.09 เท่า และ PB 4.67 เท่า

.

5. WAVE : บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,728 ล้านบาท]

– วันที่ 31/01/2566 WAVE มีราคาปิดที่ 0.2 เพิ่มขึ้น 0.07 บาท หรือเพิ่มขึ้น 53.8% จากราคา 0.13 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565  / โดยผลตอบแทนราคาปี 65 ที่ผ่านมาปรับตัว ลดลง -88.1%

– มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 2.00 เท่า

.

6. ARIP : บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 620 ล้านบาท]

– วันที่ 31/01/2566 ARIP มีราคาปิดที่ 1.35 เพิ่มขึ้น 0.44 บาท หรือเพิ่มขึ้น 48.4% จากราคา 0.91 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565  / โดยผลตอบแทนราคาปี 65 ที่ผ่านมาปรับตัว ลดลง -7.1%

– มีค่า PE 37.22 เท่า และ PB 2.77 เท่า

.

7. MPIC : บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,990 ล้านบาท]

– วันที่ 31/01/2566 MPIC มีราคาปิดที่ 2.16 เพิ่มขึ้น 0.69 บาท หรือเพิ่มขึ้น 46.9% จากราคา 1.47 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565  / โดยผลตอบแทนราคาปี 65 ที่ผ่านมาปรับตัว ลดลง -8.7%

– มีค่า PE 95.45 เท่า และ PB 6.57 เท่า

.

8. CMO : บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,714 ล้านบาท]

– วันที่ 31/01/2566 CMO มีราคาปิดที่ 6.2 เพิ่มขึ้น 1.86 บาท หรือเพิ่มขึ้น 42.9% จากราคา 4.34 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565  / โดยผลตอบแทนราคาปี 65 ที่ผ่านมาปรับตัว ลดลง -23.2%

– มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 3.45 เท่า

.

9. BWG : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,733 ล้านบาท]

– วันที่ 31/01/2566 BWG มีราคาปิดที่ 1.04 เพิ่มขึ้น 0.31 บาท หรือเพิ่มขึ้น 42.5% จากราคา 0.73 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565  / โดยผลตอบแทนราคาปี 65 ที่ผ่านมาปรับตัว ลดลง -21.5%

– มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 1.30 เท่า

.

10. CPL : บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,381 ล้านบาท]

– วันที่ 31/01/2566 CPL มีราคาปิดที่ 3.1 เพิ่มขึ้น 0.92 บาท หรือเพิ่มขึ้น 42.2% จากราคา 2.18 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565  / โดยผลตอบแทนราคาปี 65 ที่ผ่านมาปรับตัว เพิ่มขึ้น 9.0%

– มีค่า PE 29.13 เท่า และ PB 1.37 เท่า

.

11. OTO : บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 10,920 ล้านบาท]

– วันที่ 31/01/2566 OTO มีราคาปิดที่ 19.5 เพิ่มขึ้น 5.7 บาท หรือเพิ่มขึ้น 41.3% จากราคา 13.8 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565  / โดยผลตอบแทนราคาปี 65 ที่ผ่านมาปรับตัว เพิ่มขึ้น 14.0%

– มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 13.73 เท่า

.

12. WARRIX : บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 0 ล้านบาท]

– วันที่ 31/01/2566 WARRIX มีราคาปิดที่ 9.9 เพิ่มขึ้น 2.7 บาท หรือเพิ่มขึ้น 37.5% จากราคา 7.2 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565  / โดยผลตอบแทนราคาปี 65 ที่ผ่านมาปรับตัว เพิ่มขึ้น 14.3%

– มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 0.00 เท่า

.

13. CPR : บริษัท ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,303 ล้านบาท]

– วันที่ 31/01/2566 CPR มีราคาปิดที่ 6.45 เพิ่มขึ้น 1.73 บาท หรือเพิ่มขึ้น 36.7% จากราคา 4.72 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565  / โดยผลตอบแทนราคาปี 65 ที่ผ่านมาปรับตัว เพิ่มขึ้น 17.4%

– มีค่า PE 20.83 เท่า และ PB 2.11 เท่า

.

14. TNDT : บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 436 ล้านบาท]

– วันที่ 31/01/2566 TNDT มีราคาปิดที่ 0.53 เพิ่มขึ้น 0.14 บาท หรือเพิ่มขึ้น 35.9% จากราคา 0.39 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565  / โดยผลตอบแทนราคาปี 65 ที่ผ่านมาปรับตัว ลดลง -72.7%

– มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 0.83 เท่า

.

15. FORTH : บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 41,520 ล้านบาท]

– วันที่ 31/01/2566 FORTH มีราคาปิดที่ 43.25 เพิ่มขึ้น 11 บาท หรือเพิ่มขึ้น 34.1% จากราคา 32.25 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565  / โดยผลตอบแทนราคาปี 65 ที่ผ่านมาปรับตัว เพิ่มขึ้น 52.1%

– มีค่า PE 50.28 เท่า และ PB 21.00 เท่า

.

16. COMAN : บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 891 ล้านบาท]

– วันที่ 31/01/2566 COMAN มีราคาปิดที่ 6.7 เพิ่มขึ้น 1.7 บาท หรือเพิ่มขึ้น 34% จากราคา 5 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565  / โดยผลตอบแทนราคาปี 65 ที่ผ่านมาปรับตัว ลดลง -29.1%

– มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 2.55 เท่า

.

17. PRAPAT : บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 830 ล้านบาท]

– วันที่ 31/01/2566 PRAPAT มีราคาปิดที่ 2.2 เพิ่มขึ้น 0.55 บาท หรือเพิ่มขึ้น 33.3% จากราคา 1.65 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565  / โดยผลตอบแทนราคาปี 65 ที่ผ่านมาปรับตัว เพิ่มขึ้น 0.6%

– มีค่า PE 120.53 เท่า และ PB 1.79 เท่า

.

18. NEWS : บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,226 ล้านบาท]

– วันที่ 31/01/2566 NEWS มีราคาปิดที่ 0.04 เพิ่มขึ้น 0.01 บาท หรือเพิ่มขึ้น 33.3% จากราคา 0.03 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565  / โดยผลตอบแทนราคาปี 65 ที่ผ่านมาปรับตัว ลดลง -25.0%

– มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 4.00 เท่า

.

19. CGH : บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,645 ล้านบาท]

– วันที่ 31/01/2566 CGH มีราคาปิดที่ 0.89 เพิ่มขึ้น 0.22 บาท หรือเพิ่มขึ้น 32.8% จากราคา 0.67 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565  / โดยผลตอบแทนราคาปี 65 ที่ผ่านมาปรับตัว ลดลง -48.9%

– มีค่า PE 32.71 เท่า และ PB 0.62 เท่า

.

20. MTW : บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 0 ล้านบาท]

– วันที่ 31/01/2566 MTW มีราคาปิดที่ 5.15 เพิ่มขึ้น 1.27 บาท หรือเพิ่มขึ้น 32.7% จากราคา 3.88 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565  / โดยผลตอบแทนราคาปี 65 ที่ผ่านมาปรับตัว เพิ่มขึ้น 34.7%

– มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 0.00 เท่า

.

.

❗ หมายเหตุ :

1. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้เป็นข้อมูลในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference

– https://www.set.or.th/

.

#หุ้นซิ่ง #หุ้นน่าสนใจ #ตลาดหุ้นไทย #หุ้นเด้ง #หุ้นเก็งกำไร #การลงทุน #ผลการดำเนินงาน #iYomBizInspiration

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

website : https://iyom-bizinspiration.com/

facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *