9 อันดับหุ้นปันผล ขึ้น XD วันที่ 10 – 12 เม.ย.66 มียีลด์รอบนี้สูงเกือบ 7%

9 อันดับหุ้นปันผล ขึ้น XD วันที่ 10 – 12 เม.ย.66 มียีลด์รอบนี้สูงเกือบ 7%

รายละเอียดข้อมูลเชิงลึกของแต่ละหุ้น ใน 6 อันดับแรกที่มียีลดฺ์รอบปี ประมาณ 4% ชึ้นไป ติดตามได้ที่ >

https://youtu.be/eFLNLV99HkU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *