20 อันดับแรก หุ้นมูลค่าตลาดสูงสุด ผลตอบแทนราคาหุ้น ประจำปี 2565

20 อันดับแรก หุ้นมูลค่าตลาดสูงสุด ผลตอบแทนราคาหุ้น ประจำปี 2565

ตลาดหุ้นไทยในปีที่ผ่านมา สามารถปรับตัวได้เพิ่มขึ้น โดยอ้างอิงจากดัชนี SET ณ สิ้นปี 2565 ปิดที่ 1,668.66 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 0.7% โพสนี้จึงมาสำรวจหุ้นมูลค่าตลาดสูงสุด 20 อันดับแรก ณ สิ้นปี 2565 ว่ามีผลตอบแทนราคาเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับต้นปี

.

1. AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,071,428 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 75.00 บาท เพิ่มขึ้น 14.00 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 23% จาก 61.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 10.58 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/395cOQ1

.

2. DELTA : บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,035,327 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 830.00 บาท เพิ่มขึ้น 418.00 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 101.5% จาก 412.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 78.14เท่า, P/B เท่ากับ 20.11 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.24%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2LK3LeU

.

3. PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 949,720 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 33.25 บาท ลดลง -4.75 บาท  หรือ ลดลง -12.5% จาก 38.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 9.42เท่า, P/B เท่ากับ 0.88 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 6.11%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3cTSe6m

.

4. PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 700,702 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 176.50 บาท เพิ่มขึ้น 58.50 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 49.6% จาก 118.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 10.63เท่า, P/B เท่ากับ 1.42 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.84%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39XD1Rg

.

5. GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 648,257 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 55.25 บาท เพิ่มขึ้น 9.50 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 20.8% จาก 45.75 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 71.59เท่า, P/B เท่ากับ 6.06 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.79%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sFbBXO

.

6. CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 613,097 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 68.25 บาท เพิ่มขึ้น 9.25 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 15.7% จาก 59.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 36.41เท่า, P/B เท่ากับ 6.22 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.88%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sbcxT0

.

7. ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 579,971 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 195.00 บาท ลดลง -35.00 บาท  หรือ ลดลง -15.2% จาก 230.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 22.73เท่า, P/B เท่ากับ 7.43 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.92%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ObzFlf

.

8. BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) [มูลค่าตลาด 460,868 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 29.00 บาท เพิ่มขึ้น 6.00 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 26.1% จาก 23.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 38เท่า, P/B เท่ากับ 5.36 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.51%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qMug20

.

9. MAKRO : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 423,213 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 40.00 บาท ลดลง -2.00 บาท  หรือ ลดลง -4.8% จาก 42.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 29.56เท่า, P/B เท่ากับ 1.47 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.27%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wqQLfY

.

10. SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) [มูลค่าตลาด 410,400 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 342.00 บาท ลดลง -44.00 บาท  หรือ ลดลง -11.4% จาก 386.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 13.9เท่า, P/B เท่ากับ 1.04 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.38%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/395TEtr

.

.

11. EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 361,810 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 97.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 1% จาก 96.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 49.47เท่า, P/B เท่ากับ 0 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38WKdgb

.

12. SCB : บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 360,280 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 107.00 บาท ลดลง -20.00 บาท  หรือ ลดลง -15.7% จาก 127.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 8.89เท่า, P/B เท่ากับ 0.79 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2N5RIsN

.

13. KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 349,476 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 147.50 บาท เพิ่มขึ้น 5.50 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 3.9% จาก 142.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 8.23เท่า, P/B เท่ากับ 0.7 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.21%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rL8Cf0

.

14. CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 318,648 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 71.00 บาท เพิ่มขึ้น 14.50 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 25.7% จาก 56.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 32.49เท่า, P/B เท่ากับ 4.02 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.83%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2NCrw9C

.

15. OR : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 285,600 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 23.80 บาท ลดลง -3.20 บาท  หรือ ลดลง -11.9% จาก 27.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 21.21เท่า, P/B เท่ากับ 2.71 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.92%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3bUgXYl

.

16. BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 282,509 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 148.00 บาท เพิ่มขึ้น 26.50 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 21.8% จาก 121.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 10.07เท่า, P/B เท่ากับ 0.55 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.37%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cPEmv8

.

17. CRC : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 278,934 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 46.25 บาท เพิ่มขึ้น 14.25 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 44.5% จาก 32.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 44.73เท่า, P/B เท่ากับ 4.36 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.64%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2NCMSUj

.

18. INTUCH : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 247,717 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 77.25 บาท ลดลง -3.00 บาท  หรือ ลดลง -3.7% จาก 80.25 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 24.13เท่า, P/B เท่ากับ 6.58 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.65%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2JLmF4b

.

19. KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 247,376 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 17.70 บาท เพิ่มขึ้น 4.50 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 34.1% จาก 13.20 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 8.1เท่า, P/B เท่ากับ 0.68 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.35%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Rbk32Q

.

20. SCGP : บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 218,939 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 51.00 บาท ลดลง -18.25 บาท  หรือ ลดลง -26.4% จาก 69.25 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 28.01เท่า, P/B เท่ากับ 2.28 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.26%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2JCi0kR

.

❗ หมายเหตุ :

1. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้ระมัดระวังในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference

– https://www.set.or.th /

.

#ตลาดหุ้นไทย #หุ้นใหญ่ #มูลค่าตลาด #ผลตอบแทน #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com

facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspirationoutube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *