12 อันดับหุ้นขึ้น XD อัตราปันผลสูง (สูงสุดถึง 7%) กำไรสุทธิเติบโตXD วันที่ 9-12 พฤษภาคม ปี 2565

12 อันดับหุ้นขึ้น XD อัตราปันผลสูง (สูงสุดถึง 7%) กำไรสุทธิเติบโตXD วันที่ 9-12 พฤษภาคม ปี 2565

12 อันดับหุ้นขึ้น XD ที่คัดมาเฉพาะหุ้นที่มีอัตราปันผลสูง สูงสุดเกือบ 7% และที่สำคัญยังมีกำไรสุทธิปี 64 เติบโตจากปี 63 ซึ่งจากทั้ง 12 ตัวมีถึง 8 ตัวเลยนะครับ ที่มีผลกำไรสุทธิเติบโตมากกว่า 50%
.
โดยทั้ง 12 หุ้นคัดมาจากหุ้นทั้งหมด 60 ตัว ที่กำลังจะขึ้น XD ในช่วงวันที่ 9-12 พค. 2565 ซึ่งเป็นหุ้นขึ้น XD ชุดสุดท้ายแล้ว ในรอบผลการดำเนินงานปี 2564
.
ส่วนจะมีหุ้นอะไรบ้างในรอบนี้ลองไปฟังกันครับ
.#ห้นปันผล #หุ้นขึ้นXD #การลงทุน #iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *