EP105 : ดักเก็บ 7 หุ้นปันผล ROE มากกว่า 15% ยีลด์สูง ก่อนขึ้น XD (ยีลด์รอบนี้สูงสุดถึง 6%, และมียีลด์รอบปี 4% ขึ้นไป)

EP105 : ดักเก็บ 7 หุ้นปันผล ROE มากกว่า 15% ยีลด์สูง ก่อนขึ้น XD (ยีลด์รอบนี้สูงสุดถึง 6%, และมียีลด์รอบปี 4% ขึ้นไป)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น หรือ อัตราส่วน ROE (Return of Equity) เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญ ในการคัดกรองหุ้นที่มีคุณภาพ โดยทั่วไปบริษัทที่มี ROE มากกว่า 15% ขึ้นไป ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี สามารถสร้างผลตอบแทนกลับคืนมาถึงผู้ถือหุ้นได้อย่างน่าพอใจ

EP นี้จึงได้ไปคัดหุ้นในตลาดที่มี ROE มากกว่า 15% และยังมีอัตราปันผลรอบปี หรือยีลด์รอบปี มากกว่า 4% ขึ้น ที่สำคัญคือ หุ้นทั้งหมดในโผหุ้นชุดนี้ ยังไม่ขึ้น XD ซึ่งมียีลด์ในรอบนี้สูงสุดถึง 6% 

.

ซึ่งถ้าเพื่อนๆ สนใจก็พอจะมีเวลาทำการบ้าน และจะได้ดักเก็บหุ้นก่อนขึ้น XD ที่จะทยอยขึ้น XD ในช่วง เม.ย.-พ.ค.66 ที่จะถึงนี้ หรือใครเน้นลงทุนยาว ก็สามารถลงทุนแล้วได้รับปันผลกันในรอบนี้เลย (รอรับปันผลได้ ตั้งแต่  เม.ย.-พ.ค.66 เช่นเดียวกัน)

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *