EP117 : 8 หุ้นปันผลที่น่าสนใจ มียีลด์สูง และหุ้นในกลุ่มสายเปย์ จ่ายปันผล 4 ครั้งต่อปี ขึ้น XD 22 – 26 พ.ค.2566

EP117 : 8 หุ้นปันผลที่น่าสนใจ มียีลด์สูง และหุ้นในกลุ่มสายเปย์ จ่ายปันผล 4 ครั้งต่อปี ขึ้น XD 22 – 26 พ.ค.2566

โดยหุ้นที่มีการขึ้น XD ทั้งหมดในวันที่ 22-26 พ.ค.2566 มีทั้งหมด 11 ตัว แต่ EP นี้ ได้คัดหุ้นปันผลมา 8 ตัวที่น่าสนใจ ก็จะมีจากหุ้นที่มียีลด์สูง ทั้งยีลด์ในรอบนี้ และยีลด์ในรอบปี และส่วนหนึ่งก็ยังเป็นหุ้นในกลุ่มสายเปย์ ที่มีการจ่ายปันผล 4 ครั้งต่อไป ซึ่งจะมาจ่ายในรอบที่สองของปี หลังจากที่เพิ่งจ่ายรอบแรกกันไปในเดือน พ.ค.

ซึ่งหุ้นปันผลทั้ง 8 จะมีหุ้นอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *