EP135 : 8 อันดับ หุ้นปันผล ขึ้น XD 11 – 14 ก.ย.2566 ที่มีอัตราปันผลรอบปี มากกว่า 4%

EP135 : 8 อันดับ หุ้นปันผล ขึ้น XD 11 – 14 ก.ย.2566 ที่มีอัตราปันผลรอบปี มากกว่า 4%

มาต่อกันด้วยหุ้นปันผลที่กำลังจะขึ้น XD วันที่ 11-14 ก.ย.66 นี้ ซึ่งมีหุ้นที่จะขึ้น XD 11 ตัว แต่ EP ได้คัดมาเฉพาะหุ้นที่มีอัตราปันผลรอบปีมากกว่า 4% ขึ้นไป มาลองศึกษาเพิ่มเติม เพื่อลงทุนรับปันผล หรือจะเก็บไว้เพื่อลงทุนระยะยาว

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *