EP146 : 12 หุ้นปันผล ที่น่าสนใจ ขึ้น XD 20-24 พ.ย.66 จ่ายปันผลรอบนี้สูงถึง 5%

EP146 : 12 หุ้นปันผล ที่น่าสนใจ ขึ้น XD 20-24 พ.ย.66 จ่ายปันผลรอบนี้สูงถึง 5%

มากันแล้ว สำหรับหุ้นปันผลที่กำลังจะขึ้น XD ประจำงวดดำเนินงาน 9 เดือน ปี 2566 หรือ ไตรมาสที่ 3 ซึ่ง EP ได้คัด 12 หุ้นปันผลที่น่าสนใจ จากหุ้นทั้งหมด 22 หุ้น ที่กำลังจะขึ้น XD วันที่ 20-24 พ.ย.2566 มาเจาะลึกให้ฟังกัน ทั้งในเรื่องของผลการดำเนินงาน และข้อมูลการจ่ายปันผล

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *