EP152 : 11 หุ้น SETHD ผันผวนน้อยกว่าตลาด ราคาถูก ปันผลสูง

EP152 : 11 หุ้น SETHD ผันผวนน้อยกว่าตลาด ราคาถูก ปันผลสูง

ช่วงตลาดผันผวน หุ้นปันผล ถือว่าเป็นหุ้นที่ทำให้เราอุ่นใจได้บ้าง เพราะแม้ตลาดจะเป็นอย่างไร หุ้นในกลุ่มนี้ก็ยังคงจ่ายปันผลให้เราได้อย่างสม่ำเสมอ แม้จะได้เพิ่มบ้าง ลดลงไปบ้าง แต่ก็ช่วยให้เรามีเงินสดเข้ามา ในช่วงที่ตลาดหุ้นไม่สู้ดี เพราะจากประสบการณ์ในปีที่ผ่านมา ที่ตลาดผันผวนอย่างมาก ทำให้หุ้นในพอร์ตแอด ได้รับผลกระทบราคาปรับลดลงไปด้วย

.

แต่การที่ส่วนใหญ่ในพอร์ตเป็นหุ้นปันผล จึงมีเงินสดได้รับจากการปันผลเข้ามาให้เราได้อุ่นใจ และที่สำคัญ ยังพอจะมีกระสุนให้เราได้โอกาสเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติม ในบริษัทเดิม หรือบริษัทที่เราสนใจ ในช่วงตลาดห้นที่ผันผวนอยู่ได้ด้วย

.

EP นี้ แอดจึงได้ไปลองหาหุ้นปันผลในกลุ่ม SETHD ผันผวนน้อยกว่าตลาด ราคาถูก ปันผลสูง เพื่อเตรียมพร้อม ตลาดหุ้นในปีหน้านี้ ที่เราน่าจะต้องประสบกับความผันผวนของตลาสดหุ้นอีกเป็นแน่

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *