EP153 : เปิดโผ 10 หุ้น ราคาถูกกว่าตลาด ปันผลสูงเกิน 6% เตรียมเก็บรับ “ฤดูกาลปันผลแรกของปี” โอกาสรับผลตอบแทน 2 เด้ง

EP153 : เปิดโผ 10 หุ้น ราคาถูกกว่าตลาด ปันผลสูงเกิน 6% เตรียมเก็บรับ “ฤดูกาลปันผลแรกของปี” โอกาสรับผลตอบแทน 2 เด้ง

เข้าปีใหม่แล้ว ก็ใกล้ถึงฤดูกาลปันผลแรกของปี 2567 โดยตามงานวิจัยเขาบอกว่า ถ้าซื้อหุ้นปันผลก่อนวันขึ้น XD มีโอกาสได้รับผลตอบแทนถึง 2 เด้ง เด้งแรก จากเงินปันผลที่จะได้รับ และเด้งที่สองจากส่วนต่างราคาหุ้น แต่จะต้องซื้อหุ้นเมื่อไหร่ก่อนจะขึ้น XD ถึงจะได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจ คลิปนี้มีคำตอบ

.

พร้อมทั้งได้คัดหุ้นที่ราคาถูกกว่าตลาด จากค่า PE ต่ำกว่า PE เฉลี่ยของตลาด และยังมีอัตราปันผลมากกว่า 6% ขึ้นไป มาให้เป็นไอเดียในการเก็บหุ้นลงทุน แถมจะมายกตัวอย่างให้ดูด้วยว่า ถ้าจะเริ่มต้นลงทุนซื้อหุ้นเหล่านี้ จำนวน 100 หุ้นแรก ต้องใช้เงินเท่าไหร่

.

#หุ้นปันผล #หุ้นพื้นฐานดี #เบต้าต่ำ #หุ้นราคาถูก #dividendstocks #วิเคราะห์หุ้น #งบการเงิน #การลงทุน #iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *