EP158 : 6 สุดยอดหุ้นปันผล จ่ายจุกๆ มากกว่า 6% ต่อเนื่อง 5 ปีติด

EP158 : 6 สุดยอดหุ้นปันผล จ่ายจุกๆ มากกว่า 6% ต่อเนื่อง 5 ปีติด

แม้ตลาดช่วงนี้จะยังคงไม่น่าไว้วางใจ แต่ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดี ให้เราได้คัดเลือกเก็บหุ้นปันผลกัน เพื่อเตรียมรับฤดูกาลหลักของการปันผลประจำปี 

EP นี้เลยได้ไปคัด 6 สุดยอดหุ้นปันผล ที่จ่ายให้เรามาแบบจุกๆ 6% ขึ้นไป แถมไม่ได้จ่ายแค่ปีสองปี แต่จ่ายระดับ 6% มาแล้ว 5 ปีติดต่อกัน 

.

#หุ้นพื้นฐานดี #หุ้นปันผล #หุ้นขึ้นXD #วิเคราะห์หุ้น #งบการเงิน  #การลงทุน #iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *