EP159 : 2 หุ้นปันผลขึ้น XD 7-8 ก.พ.67 อัตราปันผลรอบนี้ถึง 4%

EP159 : 2 หุ้นปันผลขึ้น XD 7-8 ก.พ.67 อัตราปันผลรอบนี้ถึง 4%

มาเก็บตกกับหุ้นปันผลที่กำลังจะขึ้น XD ที่น่าจะเป็นตัวท้ายๆ ของหุ้นที่มีรอบปิดผลการดำเนินงานประจำปี 66 ตั้งแต่เดือน ต.ค.65-ก.ย.66 ก่อนที่จะเตรียมเปิดรับฤดูกาลปันผลหลักจากหุ้นที่มีรอบผลการดำเนินงาน ปิดปี 2566 แบบปกติกันเร็วๆ นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *