EP172 : 10 หุ้น SETHD [ยังไม่ขึ้น XD] เก็บรอรับปันผลทั้งปี 5%-7%มาเช็คดูว่าจะขึ้น XD วันไหน และจ่ายปันผลเท่าไหร่

EP172 : 10 หุ้น SETHD [ยังไม่ขึ้น XD] เก็บรอรับปันผลทั้งปี 5%-7%มาเช็คดูว่าจะขึ้น XD วันไหน และจ่ายปันผลเท่าไหร่

อีกหนึ่งกลุ่มหุ้นที่นักลงทุนสายปันผลให้ความสนใจ นั่นคือ กลุ่มหุ้น SETHD  ซึ่งก่อนหน้านี้ ก็มีหุ้นในกลุ่มขึ้น XD กันไปบ้างแล้ว ใครเก็บทัน ก็เตรียมรอรับปันผล ที่น่าจะทยอยจ่ายกันในเดือน เม.ย.-พ.ค.67 นี้ 

ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ก็ยังมีหุ้นในกลุ่ม SETHD ที่ยังไม่ขึ้น XD อยู่ และก็มีหลายตัวที่มีระดับการจ่ายปันผลทั้งปี สูงด้วย  EP นี้ จึงได้ไปคัดหุ้นในกล่ม SETHD ดังกล่าวที่ยังไม่ขึ้น XD แถมยังมีการจ่ายปันผลรอบปีสูง มาไว้ให้เพื่อนๆ ได้เป็นไอเดีย เตรียมเก็บหุ้นในกลุ่ม SETHD รับปันผลกันตั้งแต่รอบแรกของปี 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *