EP176 : 10 หุ้น / ต่ำสิบบาท มูลค่าตลาดไม่เล็ก จ่ายปันผลเกิน 4%

EP176 : 10 หุ้น / ต่ำสิบบาท มูลค่าตลาดไม่เล็ก จ่ายปันผลเกิน 4%

ที่จริงก่อนหน้านี้ ผมเคยรวบรวมหุ้นราคาต่ำสิบบาทมาให้ดูกันไปบ้างแล้ว แต่หุ้นต่ำสิบที่ติดโผมา มักจะเป็นบริษัทขนาดเล็ก มีมูลค่าตลาด หรือ Market Cap ไม่ถึง 5,000 ลบ. ทำให้ในหลายครั้ง หุ้นหลายตัวที่ติดโผมาอาจจะมีสภาพคล่องน้อย ไม่ค่อยมีการซื้อขายเท่าไหร่

.

ทำให้ EP นี้ นอกจากจะไปหาหุ้นราคาต่ำสิบ เพื่อให้เพื่อนๆ ทื่อยากจะเริ่มต้นลงทุน แต่ก็ติดที่ มีงบน้อย ไม่รู้ว่าจะเร่มลงทุนอย่างไร แต่ด้วยหุ้นที่มีราคาไม่ถึง 10 บาท ทำให้นักลงุทนสามารถเริ่มต้นลงทุนได้ในงบไม่เกิน 1000 บาท

.

และที่สำคัญคือ หุ้นทั้ง 10 ที่คัดมานี้ ต่างมี มูลค่าตลาดไม่เล็ก (นะครับ) ระดับ 20,000 ลบ. ขึ้นไป ทำให้ปัญหาในเรื่อ่งสภาพคล่องของหุ้นน่าจะหมดไปได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *