EP44 : เปิดโผ 8 หุ้น ราคาต่ำสิบ อัตราปันผลเกิน 4% กำไรสุทธิ Q1/65 โต เงิน 1,000 บาท ก็เริ่มลงทุนได้

EP44 : เปิดโผ 8 หุ้น ราคาต่ำสิบ อัตราปันผลเกิน 4% กำไรสุทธิ Q1/65 โต เงิน 1,000 บาท ก็เริ่มลงทุนได้

“เราจะเริ่มต้นลงทุนด้วยเงินจำนวนน้อย ๆ ได้ไหม?”

“แล้วเราจะซื้อหุ้นอะไร ได้บ้าง?”

“ที่สำคัญซื้อแล้วก็อยากได้ปันผลแยะ ๆ อย่างน้อยก็มากกว่าเงินฝาก จะเลือกยังไงดี?”

นี่เป็นคำถามส่วนใหญ่ที่ iYom มักได้รับมาทางหลังไมค์จากเพื่อน ๆ จึงเป็นที่มาของหุ้นใน EP นี้ ที่เป็นการให้ไอเดียในการเริ่มต้นหาหุ้นลงทุน ทั้งใช้งบไม่มาก อัตราปันผลสูงหน่อย และก็น่าจะเป็นบริษัทที่ขนาดไม่เล็ก (โดยดูจากมูลค่าตลาด หรือ Market cap)

.

EP นี้จึงจะมาเล่ารายละเอียดของ หุ้นทั้ง 8 ตัว ว่าทำธุรกิจอะไร ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 65 เป็นอย่างไร เพิ่มจากอะไร รวมทั้งประวัติการจ่ายปันผลย้อนหลัง 5 ปี และผลตอบแทนราคาหุ้นทั้ง 2565 และปีที่แล้ว

นอกจากนี้ ยังมีการยกตัวอย่างการเป็นเจ้าของบริษัทดังกล่าวให้ดูด้วยว่า ถ้ามีงบ 1,000 บาท เราจะซื้อได้กี่หุ้น

.

#หุ้นปันผล #ตลาดหุ้นไทย #หุ้นต่ำสิบ #หุ้นพื้นฐาน #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *