EP54 : เล็ง 13 หุ้น คาดจ่ายปันผลระหว่างกาล อัตราปันผลรอบปีมากกว่า 5% และกำไรสุทธิ Q1/65 เติบโต

EP54 : เล็ง 13 หุ้น คาดจ่ายปันผลระหว่างกาล อัตราปันผลรอบปีมากกว่า 5% และกำไรสุทธิ Q1/65 เติบโต

ตอนนี้ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์น่าจะเริ่มทยอยประกาศงบไตรมาสที่ 2 และผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปี 2565 กันมาบ้างแล้ว

.

และหลังจากนั้นก็จะมีประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาลตามมาด้วย (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจ่ายจากงวดดำเนินงานครึ่งแรกของปี 65)

.

EP นี้ จึงลองไปเล็ง 13 หุ้นที่คาดว่าจะจ่ายปันผลระหว่างกาล (ดูจากประวัติการจ่ายปันผลในอดีต) และมีอัตราปันผลในรอบปีมากกว่า 5% กำไรสุทธิไตรมาสที่ 1 เติบโต

.

#หุ้นปันผล #จ่ายปันผล #ตลาดหุ้นไทย #หุ้นน่าสนใจ #การลงทุน #iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *