EP61 : 6 หุ้นปันผลขึ้น XD วันที่ 21-28 ก.ย. 2565 อัตราปันผลรอบนี้ 3%-4%

EP61 : 6 หุ้นปันผลขึ้น XD วันที่ 21-28 ก.ย. 2565 อัตราปันผลรอบนี้ 3%-4%

สำหรับ EP นี้จะพาไปเก็บตกหุ้นปันผลที่กำลังจะขึ้น XD ในช่วงสัปดาห์ท้ายๆ ของเดือน ก.ย.65 วันที่ 21-28 ก.ย.65 โดยในรอบนี้มีหุ้นปันผลที่กำลังจะขึ้น XD ทั้งหมด 6 หุ้นด้วยกัน ซึ่งในรอบนี้มีหุ้นน่าสนใจหลายตัว ทั้งหุ้นม่าม่า (TFMAMA) หุ้นใหญ่อย่าง PTT และหุ้นปั๊มน้ำมันอย่าง ESSO

.

ไปฟังการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ครึ่งแรกของปี 65, รายละเอียดการจ่ายปันผลล่าสุด ประวัติการจ่ายปันผลในรอบปีที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นเมื่อเทียบกับต้นปี 65 ที่ผ่านมา

.

#หุ้นปันผล#ตลาดหุ้นไทย#หุ้นน่าสนใจ#หุ้นขึ้นxd#การลงทุน#iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *