EP63 : 11 หุ้น SET100 ROE มากกว่า 15% ความเสี่ยงหนี้ต่ำ / จ่ายปันผล 6 ปีติด มีอัตราปันผลถึง 5-6%

EP63 : 11 หุ้น SET100 ROE มากกว่า 15% ความเสี่ยงหนี้ต่ำ / จ่ายปันผล 6 ปีติด มีอัตราปันผลถึง 5-6%

หลังจากเมื่อวันที่ 28 ก.ย. ที่ผ่านม่า แบงก์ชาติก็ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นไปที่ 1% เรียบร้อย ในขณะที่แบงก์กรุงเทพก็เป็นธนาคารแรกที่มีการปรับดอกเบี้ยขึ้นมาทันที

.

เมื่อพูดถึงดอกเบี้ย ถือเป็นต้นทุนของการประกอบกิจการ ทำให้การที่ดอกเบี้ยมีแนวโน้มเป็นขาขี้น จึงส่งผลกระทบต่อการดำเนินธูรกิจ EP นี้จึงได้มีการคัดหุ้นพิเศษในกลุ่ม SET100 ที่มีภาระหนี้สินต่ำ (DE<1) และที่สำคัญยังมีผลตอบแทนผู้ถือหุ้นสูง (ROE>15%)

.

ลองตามไปฟังกันครับว่า ทั้ง 11 หุ้นมีอะไรบ้าง

.

#หุ้นปันผล#ตลาดหุ้นไทย#หุ้นSET100#เริ่มต้นลงทุน#ROE#หนี้สินต่อทุน#การลงทุน#iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *