EP71 : 8 หุ้นปันผล คัดพิเศษ สูตร 3-4-5 (ปันผลมากกว่า 3%, จ่ายเพิ่มขึ้น 4 ปีติด, จ่ายต่อเนื่อง 5 ปี)

EP71 : 8 หุ้นปันผล คัดพิเศษ สูตร 3-4-5 (ปันผลมากกว่า 3%, จ่ายเพิ่มขึ้น 4 ปีติด, จ่ายต่อเนื่อง 5 ปี)

แม้การลงทุนช่วงนี้ ตลาดยังคงผันผวนและน่าจะผันผวนต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้า หุ้นปันผล เลยยังเป็นที่สนใจชของนักลงทุน เพราะแม้จะมีความเสี่ยงในเรื่องของราคา แต่ก็ยังปันผลจ่ายมาให้เรามาได้อุ่นใจกันอย่างต่อเนื่อง
.
ซึ่งสำหรับ EP นี้มีหุ้นปันผล คัดพิเศษ สูตร 3-4-5 มาฝากกัน เพื่อให้เพื่อนๆ ได้เก็บไว้ไปทำการบ้านกันต่อ แต่สูตรคัดหุ้น 3-4-5 คืออะไร และจะมีหุ้นอะไรติดโผชุดนี้บ้าง ลองตามๆปฟังกันได้ครับ
.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *