EP75 : 9 หุ้นปันผลขึ้น XD (28 พ.ย.-2 ธ.ค.2565)
อัตราปันผลรอบปีสูงสุดถึง 5%

EP75 : 9 หุ้นปันผลขึ้น XD (28 พ.ย.-2 ธ.ค.2565)อัตราปันผลรอบปีสูงสุดถึง 5%

มาต่อกันด้วย 9 หุ้นปันผลที่กำลังจะขึ้น XD ในช่วงวันที่ 28 พ.ย.- 2 ธ.ค.2565 จะมีหุ้นอะไร ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร จ่ายปันผลเท่าไหร่กันบ้าง ตามไปฟังกันเลย

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *