EP77 : 4 หุ้นปันผลขึ้น XD (วันที่ 7-9 ธ.ค. ปี 2565 ) อัตราปันผลรอบปีสูงสุดเกือบ 5%

EP77 : 4 หุ้นปันผลขึ้น XD (วันที่ 7-9 ธ.ค. ปี 2565 ) อัตราปันผลรอบปีสูงสุดเกือบ 5%

EP จะมีเก็บตกหุ้นปันผล ที่กำลังจะขึ้น XD ในเดือน ธค ที่จะถึงนี้ ซึ่งน่าจะเป็นชุดสุดท้ายของปี 2565 กันแล้ว ไปลองเช็คดูกันครับว่า เราถือหุ้นเหล่านี้อยู่หรือเปล่า จะได้เตรียมรับทรัพย์กัน

#หุ้นปันผล #ตลาดหุ้นไทย #หุ้นน่าสนใจ #หุ้นขึ้นxd #การลงทุน #iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *