EP89 : 8 หุ้นปันผล จ่ายปันผลเพิ่มขึ้น 4 ปีติด (อัตราปันผลสูงสุดถึงเกือบ 7%)

EP89 : 8 หุ้นปันผล จ่ายปันผลเพิ่มขึ้น 4 ปีติด (อัตราปันผลสูงสุดถึงเกือบ 7%)

หุ้นปันผล เป็นสิ่งที่นักลงทุนต่างให้ความสนใจมาอย่างต่อเนื่อง และนอกจากการจ่ายปันผลในอัตราที่สูงและสม่ำเสมอแล้ว จะดีกว่าไหมถ้าหุ้นนั้น มีการจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี

.

EP นี้ผมจึงได้ทำสรุป หุ้นที่มีการจ่ายปันผลเพิ่มขึ้น 4 ปีติดต่อกันมาให้เพื่อนๆ ได้ใช้ไอเดียในการหาหุ้นลงใุนช่วงฤดูกาลปันผลนี้ หรือถ้าใครจะเน้นลงทุนระยะยาวก็ย่อมได้ เพราะจากโผหุ้นชุดนี้ มีหุ้นที่เข้าข่ายโผหุ้นคุณภาพอยู่ดว้ย แต่จะมีหุ้นอะไร ลองไปฟังกันครับ

.

#หุ้นปันผล #ตลาดหุ้นไทย #หุ้นขึ้นXD #ฤดูกาลปันผล #จ่ายปันผลเพิ่มขึ้น #เริ่มต้นลงทุน #วิเคราะห์หุ้น #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *