EP91 : 10 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD (21 – 24 ก.พ. ปี 2566) อัตราปันรอบนี้ มีสูงเกือบ 6%

EP91 : 10 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD (21 – 24 ก.พ. ปี 2566) อัตราปันรอบนี้ มีสูงเกือบ 6%

เริ่มแล้วสำหรับฤดูกาลปันผลประจำปีนี้ เพราะบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ที่ตอนนี้เริ่มทยอยประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2565 หรือที่มีงวดปิดงบสิ้นเดือน ธ.ค.65 ที่ผ่านมา พร้อมกับประกาศจ่ายปันผล

.

EP นี้จึงมาสรุปข้อมูลหุ้นที่มีการประกาศจ่ายปันผล และจะขึ้น XD วันที่ 21-24 ก.พ.2566 ที่จะถึงนี้ พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด และไปส่องประวัติการจ่ายปันผลที่ในรอบ 2565 ที่ผ่านมาด้วย ว่าจ่ายมากหรือจ่ายน้อยกว่ารอบที่กำลังจะจ่ายนี้

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *