EP98 : 5 หุ้นปันผลที่น่าสนใจ ขึ้น XD วันที่ 20-24 มี.ค. ปี 2566 อัตราปันผลรอบนี้สูงถึง 9%

EP98 : 5 หุ้นปันผลที่น่าสนใจ ขึ้น XD วันที่ 20-24 มี.ค. ปี 2566 อัตราปันผลรอบนี้สูงถึง 9%

สำหรับหุ้นปันผลที่กำลังจะขึ้น XD ทั้งหมด ในวันที่ 20-24 มี.ค. ที่จะถึงนี้ มีทั้งหมด 11 ตัว ซึ่ง EP นี้จะคัดมาเฉพาะหุ้นที่มีอัตราปันผลทีจ่ายในรอบนี้มากกว่า 3% ขึ้นไปซึ่งมีจำนวน 4 หุ้น และอีกหนึ่งหุ้น ในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ที่น่าเป็นที่สนใจของนักลงทุน

.

#หุ้นปันผล #ตลาดหุ้นไทย #หุ้นขึ้นXD #ฤดูกาลปันผล #วิเคราะห์หุ้น #การลงทุน #iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *