Tag: กลุ่มพลังงาน

เจาะ 7 หุ้น กลุ่มปิโตรเลียม หุ้นไหนได้รับอานิสงค์ จากราคาน้ำมันดิบโลกพุ่ง

ลังจากที่ราคาน้ำมันดิบ ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาทำสถิติสูงสุดในรอบปี โดย ณ วันที่ ….