Tag: กับดักROE

เปิดโผ 41 หุ้น SET100 ROE สูงมากกว่า 15% แบ่งตามความเสี่ยงหนี้ (DE)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น หรือที่เราเรียกติดปากว่า ROE เป็นอัตราส่วนที่สำคัญตัวหนึ่ง ที่จะใช้วัดคุณภาพของหุ้นที่เราต้องการลงทุน ….