Tag: การส่งออก

ไทยส่งออกสินค้าอะไรมากสุด ในครึ่งปีแรกที่ผ่านมา (ม.ค.-มิ.ย. 65)

การส่งออกของไทยเราในครึ่งปีแรกที่ผ่านมา (ม.ค.-มิ.ย. 65) ยังเติบโตอย่างโดดเด่น ส่วนหนึ่งเกิดจากเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัว ….

ไทยส่งออกสินค้าอะไรมากสุด ในครึ่งปีแรกที่ผ่านมา (ม.ค.-มิ.ย. 64)

แม้ในภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศจะอยู่ในภาวะวิกฤต ทำให้กำลังซื้อในประเทศหดหาย พร้อมมาทั้งภาระหนี้สินที่มากขึ้น แต่อีกหนึ่งเครื่องจักรที่ยังช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยเราได้นั่นคือ การส่งออก ….