Tag: คีย์ผิด

คีย์ผิด ! ชีวิตเปลี่ยน รวมชื่อย่อหุ้น ที่นักลงทุนสับสน

ผมว่าเพื่อน ๆ จะต้องเคยสับสนและเข้าใจผิดเกี่ยวกับชื่อหุ้นต่าง ๆ หลายคนอาจจะมีประสบการณ์ซื้อหุ้นผิดตัวกันมาไม่มากก็น้อย ….