Tag: ค่าระวางเรือ

เช็ค 10 หุ้นเดินเรือ เริ่มวิ่งคึกคัก จากต้นปี

จากความคาดหวังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน ต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่นี้ ที่จะมีความชัดเจนและต่อเนื่องมากขึ้นหลังจากตรุษจีน ประกอบกับ ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ….

ล่องท่าฯ สำรวจลักษณะธุรกิจ 11 หุ้นเดินเรือ
และการเปลี่ยนแปลงของราคาเทียบต้นปี
(ในวันที่ค่าระวางเรือเริ่มลง)

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปี 2564 ที่ผ่านมา หุ้นเดินเรือต่างปรับตัวขึ้นกันเกือบยกแผง และมีหลายตัวที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิน ….

สำรวจ 11 หุ้นเดินเรือ แตกทัพ จมดิ่ง ในช่วง 2 เดือน

ช่วงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา หุ้นในกลุ่มเดินเรือปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อยางโดดเด่น ทั้งในเรื่องยอดการส่งออกในประเทศที่ฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว ที่สำคัญค่าระวางเรือ (BDI) ….