Tag: ปรับตัวสูงสุด

เช็คมูลค่าตลาด 10 หมวดธุรกิจ ณ สิ้นเดือน พ.ค. 2565 ที่ปรับตัวเพิ่มมากสุด ตั้งแต่ต้นปี 65

สถานการณ์ตลาดการลงทุนในบ้านเรา ก็ยังอยู่ในความผันผวน โดยเฉพาะในรอบเดือน พ.ค.ที่ผ่านมานี้ เปรียบเหมือนนั่งรถไฟเหาะกันเลยทีเดียว ….