Tag: ปี 2021

5 เคล็ดลับทำธุรกิจให้รอด ปี 2021

ผ่านไปจะครบปี สำหรับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการคนทำธุรกิจจำนวนมาก กลายเป็นคนทำธุรกิจโดยเฉพาะขนาดเล็ก-กลาง ยังต้องบอบช้ำกันอยู่ต่อไป ….