Tag: ปี2565

เช็คผลตอบแทนราคา 9 หุ้น กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565

ตอนนี้หนึ่งในกลุ่มหุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องบอกว่าตัวตึงข้ามปี จนทำให้ขึ้นไปแตะบริษัทที่มูลค่าตลาดมากที่สุดในตลาดหุ้นบ้านเราแล้ว นั่นก็คือ DELTA ….

เช็คกำไรสุทธิ 23 หุ้น กลุ่มโรงไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 /65 และ 9 เดือน ปี 2565 และราคาหุ้นเมื่อเทียบต้นปี

แม้ภาพรวมหุ้นโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ในปี 2565 นี้ ราคาจะปรับตัวลดลงกันเกือบหมด เมื่อเทียบกับต้นปี ….

กำไรสุทธิ 12 หุ้นซอฟต์แวร์ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 และการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นเทียบต้นปี

หุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์ แม้เป็นหุ้นที่ขนาดไม่ใหญ่ (มีมูลค่าตลาดต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท ….

สำรวจกำไรสุทธิ 8 หุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ไตรมาสที่ 1 ปี 2565

หุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แม้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ราคาหุ้นจะปรับตัวลงแรงทุกตัว อาจจะเนื่องมาจากปี 2564 ….