Tag: ผลตอบแทนราคา

เช็คผลตอบแทนราคา 9 หุ้น กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565

ตอนนี้หนึ่งในกลุ่มหุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องบอกว่าตัวตึงข้ามปี จนทำให้ขึ้นไปแตะบริษัทที่มูลค่าตลาดมากที่สุดในตลาดหุ้นบ้านเราแล้ว นั่นก็คือ DELTA ….