Tag: พลังงานไฟฟ้า

สำรวจกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรก ปี 2564 หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า

หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า เป็นอีกกลุ่มที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง เพราะจากการที่หลายบริษัทในกลุ่มยังคงขยายการลงทุน ไล่ซื้อกิจการท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย . ….