Tag: ภาพรวมตลาดหุ้น

เช็คมูลค่าตลาด 10 หมวดธุรกิจ ที่เพิ่มสูงสุด ณ สิ้น พ.ค.64 (Outperform)

เผลอแว๋บเดียวเราผ่านปีใหม่กันมาแล้วห้าเดือน ซึ่งเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนที่สาหัสจริง ๆ ….