Tag: มี.ค.2564

เช็ค 13 หุ้น กลุ่มพัฒนาอสังหาฯ สิ้นเดือน มี.ค.64 เทียบกับสิ้นปี 63

กลุ่มพัฒนาอสังหาฯ (PROP) โดยเฉพาะในกลุ่มที่ทำบ้านและคอนโด เป็นกลุ่มที่ได้รับความสนใจ และยังสะท้อนภาวะเศรษฐกิจ ….

เช็คราคา 10 หุ้น กลุ่มธนาคารสิ้นเดือน มี.ค.64 เทียบกับสิ้นปี 63

หุ้นกลุ่มธนาคาร เป็นอีกกลุ่มที่ใช้เป็นดัชนีชี้วัดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้ โดยในสิ้นเดือน มี.ค.2564 ที่ผ่านมา ….

เช็คมูลค่าตลาด 10 หมวดธุรกิจ ที่เพิ่มสูงสุด ณ สิ้น มี.ค.64 (Outperform)

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับไตรมาสแรก (ม.ค.-มี.ค) ของปี 2564 ในเรื่องของผลการดำเนินงานของแต่บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ….