Tag: รถไฟทางคู่

เช็ค 13 หุ้น กลุ่มผู้รับเหมา เด้งรับเมกะโปรเจคภาครัฐ 4.5 แสนล้านบาท

หลังจากที่รัฐเร่งใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านการบริโภคภายในประเทศหลากหลายโครงการ คราวนี้ถึงคิวกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพใหญ่ ด้วยการเตรียมเดินหน้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เมกะโปรเจคราว ….