Tag: ราคาต่ำสิบ

EP79 : 11 หุ้น ราคาต่ำ 10 บาท จ่ายปันผลเกิน 5% ต่อเนื่อง 6 ปีติด เงิน 1,000 บาทก็เริ่มลงทุนได้

หนึ่งในเรื่องที่นักลงทุนมือใหม่ ส่วนใหญ่ มักจะสอบถามกันเข้ามา ก็คือ อยากจะเริ่มต้นลงทุน ….