Tag: ราคาเหล็ก

10 สินค้าโภคภัณฑ์ ราคาเปลี่ยนไปเท่าไหร่ ในรอบครึ่งปีแรก 2566

โพสนี้จะพามาดูสรุปราคาของ 10 สินค้าโภคภัณฑ์หลักๆ ที่ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ส่งผลต่อราคาวัตถุดิบหลักของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ . ….

15 หุ้นกลุ่มเหล็ก ที่ราคาเพิ่มสูงสุดในรอบครึ่งปีแรก ณ สิ้นเดือน มิ.ย.2564

หุ้นกลุ่มเหล็ก ถือเป็นอีกกลุ่มที่สร้างผลตอบแทนได้โดดเด่นในปีนี้ โดยมูลค่าตลาดของหุ้นกลุ่มเหล็กมี %การเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบครึ่งปีแรกที่ผ่านมา . ….

15 หุ้นกลุ่มเหล็ก ที่ราคาเพิ่มสูงสุด ณ สิ้นเดือน พ.ค.64 (เทียบสิ้นปี 63 และ เม.ย.64)

หุ้นกลุ่มเหล็ก ถือเป็นอีกกลุ่มที่สร้างผลตอบแทนได้โดดเด่นในปีนี้ โดยมูลค่าตลาดของหุ้นกลุ่มเหล็กมี %การเพิ่มขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมา (เช็คมูลค่าตลาด ….

15 หุ้นกลุ่มเหล็ก ที่ราคาเพิ่มสูงสุดณ สิ้นเดือน เม.ย.64 (เทียบสิ้นปี 63 และ มี.ค.64)

ในเดือนทีผ่านมา ถ้าไม่พูดถึงหุ้นกลุ่มเหล็กคงไม่ได้ เพราะหุ้นในกลุ่มนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างโดดเด่น จนมูลค่าตลาดของหุ้นกลุ่มเหล็กมี %การเพิ่มขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมา ….

13 หุ้นกลุ่มเหล็ก วิ่งกระฉูด รับราคาเหล็กตลาดโลกนิวไฮรอบ 7 ปี

หุ้นกลุ่มเหล็ก แม้จะมีมูลค่าตลาดไม่ถึงแสนล้านบาท แต่ถือว่าในช่วงที่ผ่านมาของปีนี้ มูลค่าตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นมากจนเป็นที่สนใจ โดย ….