Tag: วางแผนการเงิน

8 คอร์สออนไลน์ เริ่มต้นจัดการ การเงินส่วนตัว รับปีใหม่ เรียนฟรี สะดวก แถมได้ใบ Certificate ด้วย

สำหรับปีใหม่ที่กำลังมาถึงนี้ เพื่อน ๆ คนไหนที่อยากวางเป้าหมายทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเก็บเงิน ….

อีก 10 ปี คุณอยากมีเงินเท่าไหร่ มาลองเริ่มลงทุนตั้งแต่ตอนนี้

การมีอิสรภาพทางการเงิน ผมว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะไปถึงจุดนั้น ไม่ใช่ว่าไม่ต้องทำงาน นั่งกิน นอนกินไปวัน ….