Tag: วิเคราะห์งบการเงิน

EP62 : 13 หุ้นพื้นฐานดี (กลุ่ม SETHD) จ่ายปันผลประมาณ 5%-8% และจ่ายปันผลต่อเนื่อง 6 ปีติด

ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา แม้สถานการณ์การลงทุนดูจะเป็นเรื่องยาก เพราะตลาดต่างถูกภาวะกดดันจากหลากหลายปัจจัยทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ในการหาหุ้นลงทุนช่วงตลาดผันผวน ดูจะไม่ง่ายเอาซะเลย ….