Tag: สกุลเงิน

สกุลเงินรอบตัว อ่อนค่าเท่าไหร่
เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อต้นปี

หลังจากตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ พุ่งไม่หยุดตั้งแต่ต้นปี 2565 ที่ผ่านมา ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ….