Tag: สับสน

คีย์ผิด ! ชีวิตเปลี่ยน รวมชื่อย่อหุ้น ที่นักลงทุนสับสน

ใครเคยมีประสบการณ์ คีย์ชื่อหุ้นผิด เพราะเข้าใจผิดบ้างครับ ?ส่วนตัวแอดเคยอยู่รอบหนึง จะซื้อหุ้นเหล็ก ….